86,000 تومان

َ

بازی ببین و بچین

مهارت های که با بازی ببین و بچین یاد میگیری:

1- تقویت قدرت عضلات دست

2- بهبود توجه و تمرکز

3- بهبود تصور فضایی

4- افزایش حافظه بینایی

بازی فکری ببین و بچین

86,000 تومان