توضیحات بازی رو گوش کردی؟
(دیدگاه 7 کاربر)

با بازی فکری، برج تعادل میتونی به راحتی:

  1. دقت و تمرکز کودک رو افزایش بدی.
  2. قدرت حل مساله رو تقویت کنی.
  3. اعتماد به نفس رو تقویت کنی.
  4. بازی گروهی رو بهش یاد بدی.
  5. رعایت کردن نوبت رو یاد بدی.
  6. حس مشارکت رو یاد بدی.