بازی آموزشی عکس حیوانات

مهارت های که با بازی عکس های حیوانات یاد میگیری:

1- افزایش هوش

2- اشنایی با اسامی حیوانات

3- اشنایی با خصوصیات حیوانات