(دیدگاه 1 کاربر)

بازی جذاب جک جونور

مهارت های که با بازی جک و جونور یاد میگیری:

1- آشنایی با اطلاعات حیوانات

2-افزایش دقت و سرعت

3- افزایش تمرکز