(دیدگاه 1 کاربر)

اسباب بازی اشکال سازنده

مهارت های که با بازی استوانه هوش یاد میگیری:

1- افزایش هوش

2-افزایش قدرت تجسم

3- آموزش فکر کردن درست