تومان

َ

بازی اسلایم خرسی

مهارت هایی که با بازی اسلایم خرسی یاد میگیری:

1- افزایش سرعت بازی

2- افزایش مهارت حرکتی

3- ضد اضطراب

در انبار موجود نمی باشد