30,000 تومان

َ

بازی اسلایم خرسی

مهارت هایی که با بازی اسلایم خرسی یاد میگیری:

1- افزایش سرعت بازی

2- افزایش مهارت حرکتی

3- ضد اضطراب

خرید اسلایم خرسی از بانی تویز
بازی اسلایم خرسی

30,000 تومان