بازی قدیمی زنبورک

مهارت های که با بازی زنبورک یاد میگیری:

1- افزایش سرعت عمل

2- تقویت حافظه

3- افزایش هوش