(دیدگاه 3 کاربر)

َ

بازی جذاب بلز فروزنده

مهارت های که با بازی آموزشی بلز فروزنده یاد میگیری:

1- افزایش مهارت نوازندگی

2- افزایش خلاقیت