(دیدگاه 1 کاربر)

70,000 تومان

بازی هیجانی خوش دست

مهارت های که با بازی خوش دست یاد میگیری:

1- افزایش تمرکز و حواس

2-هماهنگی چشم و دست

3- تمرین افزایش سرعت عمل

بازی گروهی فکری خوش دست از بانی تویز
بازی هیجانی خوش دست

70,000 تومان