(دیدگاه 1 کاربر)

بازی هیجانی خوش دست

مهارت های که با بازی خوش دست یاد میگیری:

1- افزایش تمرکز و حواس

2-هماهنگی چشم و دست

3- تمرین افزایش سرعت عمل