بعد از خرید میتونی 33 گرم طلا 18 عیار جمع کنی.

100,000 تومان

َ

بازی بیسیم

مهارت های که با بازی بیسیم یاد میگیری:

1- آشنایی با وسایل ارتباطی

2- تقویت انجام کار گروهی

خرید بازی بیسیم از بانی تویز
بازی پلیسی بیسیم

100,000 تومان