(دیدگاه 1 کاربر)

بازی هیجانی بوم بال

مهارت های که با بازی بوم بال یاد میگیری:

1- افزایش دقت و تمرکز

2-هماهنگی چشم و دست

3- رفاقت و رقابت