(دیدگاه 2 کاربر)

َ

بازی جذاب بولینگ

مهارت های که با بازی بولینگ یاد میگیری:

1- تقویت نشانه گیری

2- افزایش تمرکز