85,000 تومان

َ

اسباب بازی پرشیا

مهارت های که با ماشین پرشیا یاد میگیری:

1- هماهنگی چشم و دست

2- آشناشدن با ماشین

3- افزایش اعتماد بنفس

ماشین پرشیا رنگی

85,000 تومان