(دیدگاه 1 کاربر)

بازی جنگولک

مهارت های که با بازی جنگولک یاد میگیری:

1- قدرت تصمیم گیری

2- تقویت سرعت عمل