(دیدگاه 2 کاربر)

بازی زنبورک

مهارت های که با بازی زنبورک یاد میگیری:

1- افزایش سرعت عمل

2- تقویت هوش هیجانی

3- ایجاد شادی و نشاط