(دیدگاه 1 کاربر)

بازی ساختنی چفت چین

مهارت های که با بازی چفت چین یاد میگیری:

1- کمک به رشد خلاقیت

2- تقویت رشد فضایی-بصری

3- تقویت مهارت دست ورزی کودکان