(دیدگاه 2 کاربر)

بازی فکری چشمک

مهارت های که با بازی چشمک یاد میگیری:

1- افزایش اعتماد به نفس

2- بهبود روابط اجتماعی

3- تمرین خواندن زبان بدن