59,000 تومان

َ

بازی جذاب شطرنج

مهارت های که با بازی شطرنج یاد میگیری:

1- تقویت ذهن

2- تقویت هوش

3- تقویت تمرکز

بازی فکری شطرنج

59,000 تومان