(دیدگاه 8 کاربر)

35,000 تومان

َ

بازی چیچینک اعداد

مهارت های که با بازی چیچینک اعداد یاد میگیری:

1- آشنایی با اعداد

2- آشنایی با عملیات ریاضی

خرید بازی چیچینک اعداد از بانی تویز
اسباب بازی آموزشی چیچینک اعداد

35,000 تومان