60,000 تومان

َ

بازی بمب ساعتی

مهارت های که با بازی فکری بمب ساعتی یاد میگیری:

1- افزایش قدرت تفکر

2- تقویت حافظه

3- تقویت مهارت های شناختی

خرید بازی بمب ساعتی از بانی تویز
بازی فکری بمب ساعتی

60,000 تومان