30,000 تومان

َ

بازی اسلایم نوشابه ای

مهارت های که با بازی اسلایم نوشابه ای یاد میگیری:

1- افزایش سرعت بازی

2- افزایش مهارت های حرکتی

3- ضد اضطراب

خرید اسلایم نوشابه ای از بانی تویز
بازی اسلایم نوشابه ای

30,000 تومان