تومان

َ

بازی اسلایم نوشابه ای

مهارت های که با بازی اسلایم نوشابه ای یاد میگیری:

1- افزایش سرعت بازی

2- افزایش مهارت های حرکتی

3- ضد اضطراب

در انبار موجود نمی باشد