(دیدگاه 1 کاربر)

71,600 تومان

مهارت هایی که حین و بعد از بازی رنگ بازیا یاد میگیری::

1- تیز زبل میشی: یاد میگیری مثل زنبور تیز و زبل باشی.

2- تقویت هوش: مثل خرگوش باهوش میشی.

 

بازی رنگ بازیاـبانی تویز
بازی رنگ بازیا

71,600 تومان