بعد از خرید میتونی 116 گرم طلا 18 عیار جمع کنی.

350,000 تومان

َ

بازی جذاب خلاقیت

مهارت های که با بازی فکری خلاقیت یاد میگیری:

1- افزایش دقت

2- ضریب هوشی

بازی فکری خلاقیت

350,000 تومان