بعد از خرید میتونی 65 گرم طلا 18 عیار جمع کنی.

196,000 تومان

row]َ

بازی فکری دخل و خرج

مهارت های که با بازی فکری دخل و خرج یاد میگیری:

1- افزایش توانایی مدیریت مالی

2- تقویت هوش مالی

بازی فکری دخل و خرج

196,000 تومان