(دیدگاه 1 کاربر)

بازی فکری درهم سرا

مهارت های که با بازی درهم سرا یاد میگیری:

1- افزایش تمرکز و اعتماد به نفس فردی

2-افزایش قدرت پردازش اطلاعات

3- آموزش افزایش سرعت عمل

4- آموزش تفکر استراتژیک