(دیدگاه 1 کاربر)

بازی جذاب دست چین

مهارت های که با بازی دست چین یاد میگیری:

1- هماهنگی چشم و دست

2- تقویت تمرکز

3- کنترل تمرکز