بعد از خرید میتونی 50 گرم طلا 18 عیار جمع کنی.

150,000 تومان

َ

بازی دژوما

مهارت های که با بازی فکری دژوما یاد میگیری:

1- تقویت دقت و تمرکز

2- تقویت قدرت برنامه ریزی و پیش بینی

3- تصمیم گیری

4- دست ورزی

بازی فکری دژوما

150,000 تومان