85,000 تومان

بازی دینگو

مهارت های که با بازی دینگو یاد میگیری:

1- تمرین تقویت حافظه

2- تقویت تمرکز

بازی اموزشی دینگو از بانی تویز
بازی آموزشی دینگو

85,000 تومان