بازی دینگو

مهارت های که با بازی دینگو یاد میگیری:

1- تمرین تقویت حافظه

2- تقویت تمرکز