بازی 2 و 4 نفره دوئل

مهارت های که با بازی دوئل یاد میگیری:

1- افزایش دقت

2- افزایش تمرکز

3- تمرین افزایش سرعت عمل