60,000 تومان

َ

بازی پادشاهان دومینو

مهارت های که با بازی فکری پادشاهان دومینو یاد میگیری:

1- افزایش هوش ریاضی

2- افزایش قدرت پیش بینی

3- افزایش تمرکز

خرید بازی فکری پادشاهان دومینو از بانی تویز
بازی فکری پادشاهان دومینو

60,000 تومان