(دیدگاه 3 کاربر)

بازی فکری دکتر اکتشاف

مهارت های که با بازی دکتر اکتشاف یاد میگیری:

1- افزایش تمرکز

2- افزایش هماهنگی چشم و دست

3- افزایش سرعت عمل