بازی جذاب شیر مرغ

مهارت های که با بازی فکری شیر مرغ یاد میگیری:

1- تقویت روابط اجتماعی

2-افزایش توانایی تعامل