بعد از خرید میتونی 65 گرم طلا 18 عیار جمع کنی.

195,000 تومان

َ

ماشین سنگین بیل مکانیکی

مهارت های که با حمل بیل مکانیکی یاد میگیری:

1- آشنایت با ماشین سنگین

2- تقویت عضلات دست

3- کمک به هوش هیجانی

کامیون حمل بیل مکانیکی

195,000 تومان