بعد از خرید میتونی 56 گرم طلا 18 عیار جمع کنی.

170,000 تومان

َ

بازی جذاب گربه های انفجاری

مهارت های که با بازی گربه های انفجاری یاد میگیری:

1- تقویت منطقی

2- تقویت مهارت کلامی

3-تصمیم گیری

بازی فکری گربه های انفجاری

170,000 تومان