بازی فوق فکری پیکولوژیست

مهارت های که با بازی پیکولوژیست یاد میگیری:

1- تمرین پرورش قدرت تمرکز

2- تمرین کنترل ذهن

3- افزایش اعتماد به نفس

4- افزایش قدرت درک