92,000 تومان

بازی فوق فکری پیکولوژیست

مهارت های که با بازی پیکولوژیست یاد میگیری:

1- تمرین پرورش قدرت تمرکز

2- تمرین کنترل ذهن

3- افزایش اعتماد به نفس

4- افزایش قدرت درک

بازی فوق فکری پیکولوژیست-بانی تویز
بازی جذاب پیکولوژیست

92,000 تومان