85,000 تومان

بازی گروهی فکری انتخاب

مهارت های که با بازی انتخاب یاد میگیری:

1- تمرین سرعت عمل

2-هماهنگی مغز و دست

خرید اسباب بازی فکری انتخاب از بانی تویز
بازی فکری انتخاب

85,000 تومان