بعد از خرید میتونی 50 گرم طلا 18 عیار جمع کنی.

150,000 تومان

َ

بازی هیجانی فینال

مهارت های که با بازی فینال یاد میگیری:

1- افزایش سرعت عمل

2- رفاقت و رقابت

خرید بازی فینال از بانی تویز
بازی تخته ای فینال

150,000 تومان