75,000 تومان

بازی شصت در شصت

مهارت های که با بازی شصت در شصت یاد میگیری:

1- افزایش سرعت عمل

2- افزایش اعتماد به نفس

3- هماهنگی بین مغز و چشم و دست

بازی فکری شصت در شصت از بانی تویز
بازی جذاب شصت در شصت

75,000 تومان