بازی شصت در شصت

مهارت های که با بازی شصت در شصت یاد میگیری:

1- افزایش سرعت عمل

2- افزایش اعتماد به نفس

3- هماهنگی بین مغز و چشم و دست