بازی فکری گلوکز

مهارت های که با بازی گلوکز یاد میگیری:

1- تقویت هوش اجتماعی

2- تقویت روابط دوستانه