(دیدگاه 1 کاربر)

80,000 تومان

َ

بازی هفت سنگ

مهارت های که با بازی هیجانی هفت سنگ یاد میگیری:

1- ایجاد روحیه فداکاری

2- افزایش تحرک

3- افزایش تمرکز

خرید بازی هفت سنگ از بانی تویز
بازی هفت سنگ

80,000 تومان