(دیدگاه 1 کاربر)

َ

بازی باغ های معلق بابل

مهارت های که با بازی باغ های معلق بابل یاد میگیری:

1- افزایش دقت و تمرکز

2- افزایش آداب معاشرت