(دیدگاه 1 کاربر)

بازی فکری هیولای توپی

مهارت های که با بازی هیولای توپی یاد میگیری:

1- افزایش سرعت واکنش و تطبیق اشکال

2-تمرین تقویت حافظه

3- بهبود توجه و تمرکز کودک

4- تمرین تقویت هوش فضایی و تجسمی