اسباب بازی دالی توپه

مهارت های که با بازی دالی توپه یاد میگیری:

1- افزایش اعتماد به نفس کودک

2-افزایش مهارت های حرکتی کودک

3- برانگیختگی حواس