(دیدگاه 1 کاربر)

بازی آسون شاه راه

مهارت های که با بازی شاهراه یاد میگیری:

1- اشنایی نسبی با تاریخ معاصر

2- تقویت خلاقت