(دیدگاه 2 کاربر)

بازی فکری گروهی راز هیتلر

مهارت های که با بازی راز هیتلر یاد میگیری:

1- افزایش تعادل روانی

2- تمرین احساس آرامش

3- افزایش سرعت عمل