بازی مکعب هوش

مهارت های که با بازی مکعب هوش یاد میگیری:

1- تقویت حس لامسه

2- تقویت حس شنوایی

3- تمرین مهارت های حرکتی