(دیدگاه 2 کاربر)

بازی فکری کاجر

مهارت های که با بازی کاجر یاد میگیری:

1- تمرین حفظ تعادل

2- تمرین دست ورزی

3- تمرین تجسم کردن