(دیدگاه 3 کاربر)

بازی آشپز خانه چمدانی

مهارت های که با بازی آشپزخانه یاد میگیری:

1- تمرین مهارت های مادرانه

2- آشنایی با لوازم آشپزخانه