بازی فکری لاجیکولو

مهارت های که با بازی لاجیکولو یاد میگیری:

1- تمرین قدرت استدلال

2-تمرین حل مساله

3- تمرین افزایش هوش فضایی