(دیدگاه 1 کاربر)

بازی فکری فانوس دریایی

مهارت های که با بازی فانوس دریایی یاد میگیری:

1- افزایش تمرکز

2- افزایش قدرت تصمیم گیری

3- تمرین افزایش سرعت عمل